Coach Bobet & Mary Ann

Financial Solutions

Home | Concepts | Strategies | Solutions | Seminars | About

Videos

Mahal mo ba ang iyong pamilya?

Lahat tayo itinutulak natin ang ating bola ( o pamilya ) paakyat mula poverty papanhik sa comfort at luxury. Kaya rin tayo nag-papalaki ng ating kita o income, kaya tayo nag-a-accumulate ng assets para tumaas ang ating financial security at comfort.

Paano kung tayo ay mawala? Gugulong na lang ba ang bola natin pababa sa poverty? Kung mahal mo ang iyong pamilya, gusto mo ba na kung kinin ka ni Lord ng mas maaga, baka maghirap at sumunod na lang sa iyo ang iyong pamilya, na baka mamatay sa hikahos at gutom?

Mag-aral tayo ng simple at practical na financial concepts, strategies at solutions sa aming free financial seminars, webinars at videos.

Kung interesado sa malaking insurance coverage sa mababang halaga, kasabay sa pag-build up ng emergency funds at panimulang investment, panoorin naman ang video sa Introduction to Term with PDF.

Ano ba ang long term healthcare?

What if you live too long?
Who will take care of you?
What if you become old and sickly?
Who will pay for the medical bills?

Short term is healthcare for today. Use it now, or lose it.

Long term healthcare is healthcare for tomorrow. Use it now or use it later. The later you use it the bigger the value.

May kasamang life insurance pa. Walang talo!

Learn more at Ano ba ang long-term healthcare?

Articles